CASE STUDIES

Guz podstawy serca u psa [Vinno 6 VET]

Pies, samiec, mieszaniec, 11 lat, 18 kg m.c

W 2012 r, przeszedł zabieg usunięcia guza okolicy szyi. Z wyników histopatologicznych wiadomo, że była to zmiana o charakterze złośliwym. Dwa miesiące temu podczas szczepienia stwierdzono obecność nowego szmeru sercowego. Właściciel zgłasza pokasływania nad ranem i w nocy. W badaniach biochemicznych zawyżenie fosfatazy zasadowej (ALP 50 U/l ponad normę).

W badaniu klinicznym stwierdzono obustronny szmer sercowy 2/6. Nie stwierdzono patologicznych szmerów oddechowych. Częstotliwość akcji serca i tętno 82/min, z obecnością niemiarowości oddechowej, częstotliwość oddechów w gabinecie <30/min. Kondycja ciała (BCS) 4/9. Temperament spokojny.

Badanie echokardiograficzne:

  • w projekcji prawostronnej przymostkowej w osi krótkiej naczyniowej widoczna nieregularna, masa rozrostowa o mieszanej echogeniczności; wymiary ok. 3,32×3,53cm
  • zmiana w znacznej swojej objętości (w skanach poprzecznych) układa się w rzucie odpływu z prawej komory, tym samym zmieniając hemodynamikę przepływu doppler dla RVOT na dwuszczytową bez cech zwężenia (RVOT 0,75 m/s).
  • zmiana niedeformująca aorty i jej dalszego przebiegu. Widoczne mierne, dośrodkowe wpuklenie ściany lewego przedsionka w projekcji SAX naczyniowej (LA/Ao 1,21).
  • w dalszej części badania stwierdzono łagodną niedomykalność zastawek przedsionkowo-komorowych bez powiększenia jam serca. Czynność skurczowa lewej komory zachowana.

Zalecono ulotkową dawkę pimobendanu oraz comiesięczne kontrole kardiologiczne

Aleksandra Krawczyk
kardio4pet Kardiologia Weterynaryjna
Napisz do nas i przetestuj wybrany produkt w swojej codziennej praktyce.
Norax Medical Sp. z o.o.
02-871 Warszawa
ul. Karczunkowska 42
Dane kontaktowe
e-mail: info@noraxmedical.com
tel:+48 720 802 506
NIP: 5213773800