CASE STUDIES

Guz w lokalizacji przegrody międzyprzedsionkowej [Vinno 6 VET]

Guz w lokalizacji przegrody miedzy przedsionkowej, penetrujący ścianę prawego przedsionka, CDMVD ACVIM B2

Pies, samiec, mieszaniec, 12 lat, 13 kg m.c. Pacjent z historią utrzymującego się kaszlu i odłykania, skierowany na konsultację kardiologiczną. Właściciele w ostatnim czasie zanotowali spadek masy ciała zwierzęcia i nieznaczne pogorszenie ogólnej, dotychczas nienagannej formy zwierzęcia. W badaniu klinicznym stwierdzono obustronne przesunięcie pola osłuchowego serca doogonowo. Zanotowano również lewostronny, koniuszkowy szmer sercowy 3/6. z wyraźnie dudniącymi tonami serca. Węzły chłonne dostępne badaniem klinicznym bez zmian. Nie stwierdzono patologicznych szmerów oddechowych. Częstotliwość akcji serca i tętno 158/min, częstotliwość oddechów w gabinecie <30/min. Kondycja ciała (BCS) 4/9. Temperament spokojny.

Badanie echokardiograficzne:

  • w projekcji prawostronnej przymostkowej w osi długiej, w śródpiersiu przedsercowym, przymostkowym widoczna nieruchoma masa rozrostowa, o mieszanej echogeniczności. Zmiana o bardzo nieregularnych brzegach, deformująca dośrodkowo ścianę lewego przedsionka w tej projekcji.
  • w zakresie płatków zastawki dwudzielnej obecne umiarkowanego stopnia zmiany zwyrodnieniowe. Jama przedsionka powiększona w stosunku do normy (LA/Ao: 1,93)
  • napływ mitralny charakterystyczny dla zwiększonego ciśnienia napełniania
  • lewa komora powiększona w rozkurczu – obecne przeciążenie objętościowe
  • funkcja skurczowa lewej komory (dla przeciążenia objętościowego), zachowana w granicy normy. Przy wykluczeniu tzw. high afterload – wskazuje na upośledzenie funkcji skurczowej mięśnia sercowego
  • zastawka trójdzielna ze znaczną niedomykalnością (TR 3,81 m/s) i gradientem ciśnień 58,1 mmHg. Zmiana generująca umiarkowane nadciśnienie płucne, z widocznym powiększeniem prawej komory serca
  • w projekcji lewostronnej czterojamowej – widoczna nieregularna, zmiana rozrostowa wrastająca w ścianę prawego przedsionka, tworząca od strony endokardium uszypułowane nierówności.

Obraz wskazujący na przewlekłą zwyrodnieniową chorobę zastawek przedsionkowo-komorowych. Klasyfikacja ACVIM C, z towarzyszącym procesem neoplastycznym, okalającym podstawę serca i naruszającym jego strukturę.

Napisz do nas i przetestuj wybrany produkt w swojej codziennej praktyce.
Norax Medical Sp. z o.o.
02-871 Warszawa
ul. Karczunkowska 42
Dane kontaktowe
e-mail: info@noraxmedical.com
tel:+48 720 802 506
NIP: 5213773800