CASE STUDIES

HCM u kota [Vinno 6 VET]

HCM u kota wikłane epizodem ciężkiej zastoinowej niewydolności serca oraz wielokrotną zatorowością (ATE- ang. Aortic thromboembolism) – Kiedy niemożliwe, staje się możliwe ?!

Kot, samiec kastrowany, europejski, wiek: 3 lata 8 mcy w czasie pierwszej wizyty pod koniec 2018r, 3 kg m.c

Październik 2018r. >>> pierwsza konsultacja kardiologiczna, pacjent odesłany na CITO z innego ZLZ, niewydolny krążeniowo, z rozpoznaniem: rozległy obrzęk płuc oraz umiarkowane nagromadzenie płynu w jamie opłucnej.

W ocenie klinicznej duszność oddechowa nasilająca się w stresie związanym z manewrami lekarsko-weterynaryjnymi podczas wizyty. W historii, od tygodnia, pogorszony apetyt, wymioty, gorsze samopoczucie ogólne. Brak specjalistycznej diagnostyki- wiemy, że otrzymywał wielokrotnie steryd na apetyt oraz witB12. W ciągu ostatnich 3 dni leczenia krystaloidy dożylnie, po których zaczęły się i mocno nasiliły problemy z dusznością.

W skróconym badaniu echokardiograficznym, u pacjenta w stanie ostrej niewydolności oddechowej stwierdzono:

  • projekcja SAX naczyniowa: LA/Ao: >2,5
  • projekcja LAX z drogą odpływu w prezentacji M-mode: LA/Ao ok 3.0
  • materiału zatorowego czy spontanicznego kontrastu w zakresie jamy przedsionka nie uwidoczniono
  • w tFAST: masywne świecenie płuc zgodne z definicja WET LUNG, oraz umiarkowana ilość wolnego płynu w jamie opłucnowej- widoczna obustronne

Wobec ciężkiego stanu zdrowia z bezpośrednim zagrożeniem życia zwierzęcia (za zgodą właścicieli) wdrożono szpitalne postępowanie farmakologiczne nacelowane na stabilizację stanu ostrego oraz leczenie choroby podstawowej- w tym farmakologiczne uspokojenie oraz tlenoterapię. Po osiągnięciu stabilizacji krążeniowo-oddechowej oraz dobrego stanu ogólnego, pacjent z zaleceniami został wypisany do domu.

Kot regularnie zgłaszał się na kardiologiczne wizyty kontrolne oraz przyjmował zalecone leki-w standardowej terapii dla HCM.

Sierpień 2019r. >>> pierwszy epizod zatorowości (ATE). Pacjent w trybie nagłym został pilnie przywieziony do ZLZ z objawami ostrego, całkowitego niedowładu kończyn obręczy miednicznej oraz silnym zespołem bólowym, jak również umiarkowaną dusznością. Kot Kacper spędził na oddziale szpitalnym około 2 tygodnie, przeszedł stabilizację i leczenie ciężkiego, zagrażającego życiu stanu. W wyniku masywnego zatoru, niedokrwieniu oraz martwicy uległy tkanki dystalnej części prawej kończyny tylnej. Kończynę zaopatrzono długim postępowaniem i leczeniem chirurgicznym, dzięki któremu udało się zachować nogę. (Film przedstawia kota Kacperka po leczeniu, listopad 2019r)

Całkowite zdolności motoryczne w zakresie kończyn obręczy miednicznej powracały sukcesywnie w czasie około 3 miesięcy. Właściciele pod okiem lekarza prowadzącego sami prowadzili domową rehabilitację.

Styczeń 2020r. >>> drugi epizod zatorowości, a w zasadzie mikro zatorowości, o łagodnym przebiegu. Pacjent przyjęty do ZLZ z umiarkowanie nasilonym zespołem bólowym i przejściowym niedowładem/ słabością kończyn miednicznych. Objawy niedowładu utrzymywały się około 6-8 godzin. Po 2 dniach pobytu na szpitalu i leczeniu zachowawczym kot Kacper wrócił do domu w stanie i kondycji bardzo dobrej.

Kwiecień 2020r. >>> planowa kontrola kardiologiczna wykazała:

  • ciężkie powiększenie wymiaru lewego przedsionka LA/Ao SAX > 2,0
  • ciężkie powiększenie/rozszerzenie jamy uszka lewego przedsionka (LAA)
  • obecność masywnego materiału zatorowego ufiksowanego przyściennie w zakresie ściany lewego przedsionka i rozciągającego się dalej do jego uszka. W jego centralnej części (skierowanej do jamy przedsionka) widoczny unoszący się w strumieniu wirującej krwi wolny fragment.
  • w zakresie jamy lewego przedsionka obecny tzw. dym/kontrast spontaniczny
  • w dalszej części uszka dodatkowo obecna wolna, kulista skrzeplina.

Pacjent pozostaje pod ścisłą kontrolą kardiologiczną i telefoniczną z opiekunem. Na ten moment jest stabilny, cieszy się radością z każdego dnia i nawet lubi troszkę poganiać po domu.

Ile epizodów zatorowości obwodowej (związanych z oderwaniem się fragmentów materiału zatorowego od macierzy ufiksowanej w przedsionku) jeszcze przed Kacprem? Gdzie „powędruje” kolejny fragment? Trzymamy kciuki za Kacperka, który ewidentnie jest szczęściarzem i ma przeogromną wolę życia, łamiącą wszystkie przesłanki doniesień naukowych.

Aleksandra Krawczyk
kardio4pet Kardiologia Weterynaryjna
Napisz do nas i przetestuj wybrany produkt w swojej codziennej praktyce.
Norax Medical Sp. z o.o.
02-871 Warszawa
ul. Karczunkowska 42
Dane kontaktowe
e-mail: info@noraxmedical.com
tel:+48 720 802 506
NIP: 5213773800