20.10.2018

20 października – Światowy Dzień Osteoporozy

Sebastian
Kisiołek
CEO Softwarepark
20 października – Światowy Dzień Osteoporozy Image

Czy wiesz, że 20 października obchodzony jest Światowy Dzień Osteoporozy? Z tej okazji chcemy przypomnieć kilka faktów na temat choroby, która uznawana jest powszechnie za „cichego złodzieja kości”. Osteoporoza jest układową chorobą szkieletu charakteryzującą się niską masą kostną oraz zaburzeniami mikroarchitektury kostnej. Jej następstwem jest kruchość kości i podatność na złamania. Zwykle złamania występują w […]

Czy wiesz, że 20 października obchodzony jest Światowy Dzień Osteoporozy? Z tej okazji chcemy przypomnieć kilka faktów na temat choroby, która uznawana jest powszechnie za „cichego złodzieja kości”.

Osteoporoza jest układową chorobą szkieletu charakteryzującą się niską masą kostną oraz zaburzeniami mikroarchitektury kostnej. Jej następstwem jest kruchość kości i podatność na złamania. Zwykle złamania występują w odcinku lędźwiowym kręgosłupa i szyjce kości udowej. Czasami osoba może nie być świadoma, że jest chora na osteoporozę. Strata masy kostnej postępuje stopniowo i nie ma szczególnych symptomów. Tkanka kostna podlega procesom resorpcji i tworzenia. Osteoporoza pojawia się, gdy wskaźnik masy kostnej, która ulega redukcji przekracza wskaźnik jej odtwarzania się.  W rezultacie zmniejsza się siła kości, stają się one kruche i podatne na złamania.

Osteoporoza w Polsce

Osteoporoza stanowi ogromny problem społeczny, również w Polsce. Szacuje się, że dolegliwości związane z osteoporozą dotyczą 200 mln kobiet na świecie. Mniej więcej połowa z nich zachoruje na osteoporozę. Jedna na trzy kobiety oraz jeden na pięciu mężczyzn powyżej 50 roku życia doświadcza złamania ostoporotycznego. Rocznie notuje się 9 milionów złamań. Tylko 1/3 z nich jest zdiagnozowana, a osoby, u których nie nastąpiło rozpoznanie tej choroby, podatne są na kolejne złamania.

W Polsce złamania kości doświadczyło 2 700 000 osób. Szacuje się, że ze względu na procesy urbanizacyjne oraz starzenie się społeczeństwa, problem ten wzrośnie znacząco w kolejnych dekadach. Niestety świadomość dotycząca diagnostyki tej choroby nie jest wystarczająca, mimo, że statystyki wskazują na fakt, że jest to problem ma większą skalę niż na przykład nowotwór piersi, czy zawał serca.

Wczesna diagnostyka 

Osteoporoza jest chorobą cichą do momentu złamania. Począwszy od 35 roku życia kości zaczynają słabnąć. Jest to naturalny proces spowodowanym głównie przez wiek, a w przypadku kobiet – również przez menopauzę. Badanie gęstości kości umożliwia postawienie diagnozy, co w konsekwencji może zapobiec złamaniom.

Odpowiednie testy pozwalają ocenić zaawansowanie choroby, przewidzieć ryzyko kolejnych złamań i monitorować zmiany tkanki kostnej. Prewencja osteoporozy jest możliwa w przypadku wczesnego jej wykrycia, istnieje również kilka efektywnych terapii leczenia. Opierają się one na odpowiednim trybie życia i zmianach w odżywiania. W przypadku zaawansowanej osteoporozy – na terapii lekowej.

Innowacyjne badanie z użyciem systemu EchoS pozwala na ocenę struktury kości w odcinku lędźwiowym/szyjce kości udowej. Jest ono szybkie, wygodne, nieinwazyjne, ponieważ całkowicie pozbawione promieniowania rentgenowskiego oraz dostarcza raport medyczny w kilka sekund po badaniu.

Źródła: www.echolight.it, osteoporoza.pl