15.04.2019

Badanie USG. Jak działa ultrasonograf?

Sebastian
Kisiołek
CEO Softwarepark
Badanie USG. Jak działa ultrasonograf? Image

Ultrasonograf wykorzystuje do obrazowania wnętrza ciała fale akustyczne o wysokiej częstotliwości, które nie są słyszalne dla człowieka. Ich wnikanie jest bezbolesne, a rozchodzenie nie uszkadza komórek. Badanie ultrasonograficzne to podstawowa, a zarazem skuteczna metoda diagnostyczna. Na podstawie wyników uzyskanych z USG, podejmuje się decyzje o profilaktyce, leczeniu czy zmianie terapii. W jaki sposób działa ultrasonograf? […]

Ultrasonograf wykorzystuje do obrazowania wnętrza ciała fale akustyczne o wysokiej częstotliwości, które nie są słyszalne dla człowieka. Ich wnikanie jest bezbolesne, a rozchodzenie nie uszkadza komórek.

Badanie ultrasonograficzne to podstawowa, a zarazem skuteczna metoda diagnostyczna. Na podstawie wyników uzyskanych z USG, podejmuje się decyzje o profilaktyce, leczeniu czy zmianie terapii. W jaki sposób działa ultrasonograf?

Działanie ultrasonografu

Ultrasonograf składa się z emitera i odbiornika fali ultradźwiękowej. Zadaniem emitera jest wysyłanie fali o pożądanej częstotliwości, skierowanej w stronę ośrodka poddawanego badaniu. Następnie ulega ona rozchodzeniu i odbiciu na granicy ośrodka, po czym wraca do odbiornika. Zastosowanie tej metody opiera się na wykorzystaniu zjawisk falowych, które zachodzą dla rozchodzących się w tkankach ultradźwięków. Prędkość fali w poszczególnych tkankach jest przez urządzenia medyczne rozpoznawana jako jednakowa i wynosi 1540 m/s. Pozwala to na trafne określenia odległości od miejsca, w którym nastąpiło odbicie fali. Na współczynnik odbicia wpływa różnica impedancji ośrodków. Po wygenerowaniu, fala ultradźwiękowa ulega przetworzeniu w impulsy elektryczne. W tym celu stosowane są przetworniki piezoelektryczne.

Obrazowanie wnętrza ciała

Ultrasonograf wykorzystuje do obrazowania wnętrza ciała fale akustyczne o wysokiej częstotliwości, które nie są słyszalne dla człowieka. Ich wnikanie jest bezbolesne, a rozchodzenie nie uszkadza komórek. W przeciwieństwie do promieni rentgenowskich, badanie ultrasonograficzne jest całkowicie bezpieczne. Nie wymaga też wprowadzania do organizmu płynów, celem utworzenia kontrastu. Poszczególne narządy w inny sposób odbijają ultradźwięki, co pozwala na lepsze rozpoznanie ich struktur. Ultrasonograf rejestruje kształty uzyskane dzięki odbitym falom, co pozwala na rozpoznanie ewentualnych nieprawidłowości.

Głowica ultrasonografu

W badaniu ultrasonograficznym ważną rolę odgrywa głowica aparatu, wyposażona w przetwornik ultradźwięków. Obraz tkanek i narządów prezentowany jest na monitorze pod wpływem impulsu akustycznego, który ulega zamianie na elektryczny. Dzięki postępującemu rozwojowi technologii cyfrowych, możliwa jest poprawa jakości uzyskanego obrazowania. Możliwość digitalizacji obrazów ultrasonograficznych sprzyja stosowaniu różnych filtrów, które pozwalają na lepsze uwypuklenie wyników badania. Niektóre z technik zastosować można wspólnie, w zależności od celu oraz rejonu obrazowania.

Badanie USG

Badanie USG wymaga od pacjenta odsłonięcia określonego fragmentu ciała. Lekarz przykłada do skóry głowicę posmarowaną żelem, który spełnia dwie funkcje. Zapewnia przyleganie głowicy do skóry i ułatwia jej poruszanie się, a także chroni przed powstawaniem ewentualnych zakłóceń na obrazie. Brak żelu doprowadziłby do wytworzenia dużej różnicy impedancji akustycznej, przez co fala odbiłaby się od ciała i obraz nie zostałby uzyskany. Przesuwając głowicę, lekarz wykonujący badanie USG otrzymuje pełne obrazowanie. Ultradźwięków nie przepuszcza jednak powietrze w przewodzie pokarmowym oraz tkanka kostna, dlatego niemożliwe jest dokonanie oceny kości czy narządów wewnątrzczaszkowych.

Zapoznaj się z ofertą nowoczesnych ultrasonografów od Norax Medical, dedykowanych medycynie ludzkiej oraz weterynarii.