CASE STUDIES

TENDINOPATIA ŚCIĘGNA ACHILLESA

Tendinopatia ścięgna Achillesa może dotyczyć wielu osób, od sportowców po osoby ćwiczące rekreacyjnie, a nawet osoby nieaktywne. W około jednej trzeciej przypadków dotyka osoby niebędące sportowcami.

PREZENTACJA KLINICZNA

Głównym objawem tendinopatii ścięgna Achillesa jest ból. Zwykle występuje na początku i na końcu sesji treningowej, z okresem zmniejszonego dyskomfortu pomiędzy nimi. W miarę postępu procesu patologicznego ból może pojawiać się podczas ćwiczeń, a w ciężkich przypadkach może przeszkadzać w codziennych czynnościach. W fazie ostrej ścięgno jest obrzęknięte, a przy badaniu palpacyjnym tkliwość jest zwykle największa w odległości 2–6 cm od przyczepu ścięgna. Czasami mogą występować wyczuwalne trzeszczenia W przewlekłych przypadkach ból wywołany wysiłkiem fizycznym jest nadal głównym objawem, podczas gdy trzeszczenia i obrzęk zmniejszają się (1). 

ETIOLOGIA

Tendinopatia ścięgna Achillesa rozwija się w wyniku interakcji pomiędzy czynnikami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi. Przykładami czynników wewnętrznych są unaczynienie ścięgna, dysfunkcje mięśnia brzuchatego łydki i mięśnia płaszczkowatego, wiek, płeć, masa i wzrost ciała, stopa wydrążona i boczna niestabilność stawu skokowego. Uważa się, że nadmierny ruch tyłostopia w płaszczyźnie czołowej, zwłaszcza boczne uderzenie piętą z kompensacyjną pronacją, powoduje „ubijanie” ścięgna Achillesa i predysponuje je do tendinopatii. Czynnikami zewnętrznymi, które mogą predysponować do wystąpienia tendinopatii ścięgna Achillesa u sportowców są zmiany wzorca treningowego, zła technika, przebyte kontuzje, obuwie oraz trening na twardych, śliskich lub pochyłych nawierzchniach (2).

DIAGNOSTYKA

Rozpoznanie tendinopatii ścięgna Achillesa opiera się głównie na wywiadzie i szczegółowym badaniu klinicznym. Jednak diagnostyka obrazowa może być wymagana w celu zweryfikowania podejrzenia klinicznego lub czasami w celu wykluczenia innych zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. 

Ultrasonografia jest powszechnie stosowana do badania schorzeń ścięgien. W fazie ostrej tendinopatii ścięgna Achillesa badanie ultrasonograficzne ujawnia gromadzenie się płynu wokół ścięgna. W badaniu często wykazuje pogrubienie oraz zaokrąglenie objętej zmianami części ścięgna. W przypadkach przewlekłych zrosty okołościęgnowe mogą objawiać się pogrubieniem hipoechogenicznego paratenonu o słabo zaznaczonych granicach (3).

PIŚMIENNICTWO

  1. Maffulli N, Sharma P, Luscombe KL. Achilles tendinopathy: aetiology and management. J R Soc Med. 2004 Oct;97(10):472-6.
  2. Khan KM, Maffulli N. Tendinopathy: an Achilles’ heel for athletes and clinicians. Clin J Sport Med 1998;8: 151–4 
  3. Maffulli N, Longo UG, Kadakia A, Spiezia F. Achilles tendinopathy. Foot Ankle Surg. 2020; 26:240–9.

Autor: Dr n. k. f Marcin Grześkowiak PT OMPT

Napisz do nas i przetestuj wybrany produkt w swojej codziennej praktyce.
Norax Medical Sp. z o.o.
02-871 Warszawa
ul. Karczunkowska 42
Dane kontaktowe
e-mail: info@noraxmedical.com
tel:+48 720 802 506
NIP: 5213773800