Case Studies

Case Studies Image
Endokardioza zastawki dwudzielnej, ACVIM B2 [Vinno 6 VET]

Pies, suka sterylizowana, mieszaniec, 11 lat, 10 kg m.c. Pies ze stwierdzoną endokardiozę zastawki dwudzielnej w stadium ACVIM B2 z istotnym powiększeniem jam serca. Otrzymuje Vetmedin 5 mg 1/2 tabl. 2xdz na czczo w celu wydłużenia podklinicznego okresu choroby. Oddechy utrzymują się na poziomie 15-17/min.

Case Studies Image
Guz śledziony i wolny płyn w jamie otrzewnej u kawii domowej [Vinno 6 VET]

Na filmie z badania USG widoczna jest powiększona śledziona u kawii domowej o znacznie nieregularnym brzegu oraz duża lita zmiana wywodząca się z jej miąższu, z torbielami w jej obrębie.

Wokół śledziony stwierdzono znaczny odczyn w postaci zwiększonej echogeniczności otaczających tkanek oraz wolny płyn w środkowej części jamy otrzewnej.

Śródoperacyjnie został potwierdzony guz śledziony

Case Studies Image
HCM u kota [Vinno 6 VET]

HCM u kota wikłane epizodem ciężkiej zastoinowej niewydolności serca oraz wielokrotną zatorowością (ATE- ang. Aortic thromboembolism) – Kiedy niemożliwe, staje się możliwe ?!

Kot, samiec kastrowany, europejski, 3 lata 8 mcy w czasie pierwszej wizyty pod koniec 2018r, 3 kg m.c

Październik 2018r. >>> pierwsza konsultacja kardiologiczna, pacjent odesłany na CITO z innego ZLZ, niewydolny- krążeniowo z rozpoznaniem: rozległy obrzęk płuc oraz umiarkowane nagromadzenie płynu w jamie opłucnej.

Case Studies Image
Guz w lokalizacji przegrody międzyprzedsionkowej [Vinno 6 VET]

Pies, samiec, mieszaniec, 12 lat, 13 kg m.c.Pacjent z historią utrzymującego się kaszlu i odłykania, skierowany na konsultację kardiologiczną. Właściciela w ostatnim czasie zanotowali spadek masy ciała zwierzęcia i nieznaczne pogorszenie ogólnej, dotychczas nienagannej formy zwierzęcia. W badaniu klinicznym stwierdzono obustronne przesunięcie pola osłuchowego serca doogonowo. Zanotowano również lewostronny, koniuszkowy szmer sercowy 3/6. Z wyraźnie dudniącymi tonami serca. Węzły chłonne dostępne badaniem klinicznym bez zmian. Nie stwierdzono patologicznych szmerów oddechowych. Częstotliwość akcji serca i tętno 158/min, częstotliwość oddechów w gabinecie <30/min. Kondycja ciała (BCS) 4/9. Temperament spokojny.

Case Studies Image
Guz podstawy serca u psa [Vinno 6 VET]

W 2012 r, przeszedł zabieg usunięcia guza okolicy szyi, z wyników histopatologicznych wiadome, że była to zmiana o charakterze złośliwym. Dwa miesiące temu podczas szczepienia stwierdzono obecność nowego szmeru sercowego. Właściciel zgłasza pokasływania nad ranem i w nocy. W badaniach biochemicznych zawyżenie fosfatazy zasadowej (ALP 50 U/l ponad normę).

Case Studies Image
Kardiomiopatia restrykcyjna u kota [Vinno 6 VET]

Kot, samica sterylizowana rasy europejskiej, 11,5 lat, 3,2 kg mc. Przyprowadzona na konsultację kardiologiczną ze względu na powtarzające się i ostatnio nasilone duszności. W lecznicy przed skierowaniem na konsultacje podano furosemid – duszność ustąpiła.