Case Studies

Case Studies Image
AWULSYJNE USZKODZENIE CHRZĄSTKI WZROSTOWEJ KOLCA BIODROWEGO PRZEDNIEGO DOLNEGO EPIDEMIOLOGIA ORAZ ETIOLOGIA

Awulsyjne uszkodzenie chrząstki wzrostowej kolca biodrowego przedniego dolnego może pojawić się u nastoletnich mężczyzn pomiędzy 13 a 16 rokiem życia. W 70% dotyczy to osób trenujących piłkę nożną a w mniejszym odsetku uprawiających lekką atletykę lub narciarstwo. Szacuje się, że tego rodzaju uszkodzenie stanowi 22-49% wszystkich uszkodzeń obejmujących chrząstkę wzrostową w obrębie miednicy. Mechanizmem urazu […]

Case Studies Image
CHOROBA OSGOOD-SHLATTERA

Etiologia i epidemioloiga Choroba Osgood-Schlattera to uraz przeciążeniowy, pojawiający się u aktywnych nastolatków. Stan ten jest bardziej powszechny wśród chłopców w wieku od 12 do 15 lat i pojawia się częściej u sportowców uprawiających dyscypliny biegowe oraz skocznościowe. Choroba Osgooda-Schlattera występuje wtórnie do powtarzających się naprężeń i mikrourazów spowodowanych siłami wywieranymi przez mocne więzadło rzepki […]

Case Studies Image
TENDINOPATIA ŚCIĘGNA ACHILLESA

Głównym objawem tendinopatii ścięgna Achillesa jest ból. Zwykle występuje na początku i na końcu sesji treningowej, z okresem zmniejszonego dyskomfortu pomiędzy nimi. W miarę postępu procesu patologicznego ból może pojawiać się podczas ćwiczeń, a w ciężkich przypadkach może przeszkadzać w codziennych czynnościach. W fazie ostrej ścięgno jest obrzęknięte, a przy badaniu palpacyjnym tkliwość jest zwykle największa w odległości 2–6 cm od przyczepu ścięgna. Czasami mogą występować wyczuwalne trzeszczenia W przewlekłych przypadkach ból wywołany wysiłkiem fizycznym jest nadal głównym objawem, podczas gdy trzeszczenia i obrzęk zmniejszają się (1).